Cenne szkło z bezwartościowych kineskopów.

 

 

recycling_bildroehre_07

  ost W procesie przetwarzania TV i
  monitorów najważniejsze jest, aby

  bezpiecznie oddzielić kineskopy i

  bezpiecznie usunąć - zawierający

  metale ciężkie - luminofor 


Ponad połowa masy monitora lub telewizora przypada na kineskop. Aby więc wypełnić określone w dyrektywie poziomy odzysku i recyklingu tych urządzeń, szkło kineskopowe musi być poddawane recyklingowi. Szacuje się, iż w Europie powstaje rocznie od 500 do 700 tys. ton takiego szkła. Proces jego odzysku w instalacjach REMONDIS przebiega etapami. Pierwszym krokiem jest oddzielenie kineskopu od obudowy. Odbywa się to na specjalnych liniach wstępnego demontażu. W kolejnym etapie kineskopy kierowane są na stanowisko, na którym bezdotykowo, przy użyciu sensorów podczerwieni określana jest ich wielkość i następuje półautomatyczne oddzielenie szkła ekranowego od tubowego. Zanim szkło trafi do huty, jest poddawane procesowi  oczyszczania z luminoforu oraz procesowi homogenizacji.

Telewizory i monitory oprócz materiałów nadających się do recyklingu zawierają duże ilości substancji niebezpiecznych. Nasze doświadczenie w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, że materiały niebezpieczne zostaną usunięte w sposób ekologiczny i zgodnie z wymogami prawa.
Input Telewizory i monitory | Output Szkło oczyszczone, szkło stożkowe, metale, tworzywa sztuczne, drewno.

 

 

 

 

 

 

 

 © 2019 REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.