Rycykling sprzętu chłodniczego chroni środowisko.

 

 

recycling chlodnia

  ostREMONDIS posiada w
  Europie 6 instalacji do
  przetwarzania sprzętu chłodniczego


Często zapominamy, że freony znajdują się nie tylko w układzie chłodniczym, ale również w obudowie lodówek. Jak wyglądają poszczególne etapy procesu? Lodówki po przyjęciu poddawane są wstępnemu demontażowi na specjalnej linii. W tej fazie odsysany jest również olej z układu chłodniczego i usuwany kompresor. W kolejnym etapie pozostała część urządzenia poddawana jest rozdrabnianiu w hermetycznym młynie, a uwalniające się z obudowy freony są ujmowane i odzyskiwane w specjalnej instalacji. Całość procesu neutralizowana jest azotem, aby zapobiec powstawaniu stężeń wybuchowych gazów. Powstałe w ten sposób surowce, takie jak metale żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne i polistyren, dzięki swojej bardzo wysokiej czystości przekraczającej 95% są bardzo cennym surowcem dla recyklerów.

Recykling urządzeń chłodniczych to cenny wkład w ochronę środowiska. Tylko w krajach Unii Europejskiej powstaje rocznie 20 milionów sztuk zużytych lodówek.

 

 

 

 

 

 © 2019 REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.