Opłaty środowiskowe bez tajemnic - baterie i akumulatory

W Nr 11 pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego „Kronika Mazowiecka” ukazał się artykuł pt.: „Opłaty środowiskowe bez tajemnic – baterie i akumulatory” dotyczący obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Z 2009 r., Nr 79 poz. 666, z późn. zm.).

Artykuł ten to źródło informacji o wymaganiach i zasadach postępowania z wprowadzonymi do obrotu bateriami i akumulatorami, zawiera przykłady naliczania opłat wynikających z ww. ustawy oraz informacje o sprawozdawczości.


wiecej Opłaty środowiskowe bez tajemnic - baterie i akumulatory.pdf

 

 

 

 

 © 2019 REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.