Konkurs dla szkół podstawowych.

plakat 3 700

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy placówki oświatowe do udziału w konkursie dla szkół podstawowych w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami. Konkurs jest dofinansowywany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Do pobrania plakat informacyjny. Konkurs ma na celu edukację ekologiczną w zakresie ograniczania negatywnego wpływu zużytych baterii i zużytych akumulatorów na środowisko, poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych w szkołach podstawowych. Konkurs przeprowadzany jest etapami. Każdy z etapów konkursu polega na zrealizowaniu przez szkołę określonego zadania konkursowego. Poszczególne zadania mają przyczynić się do zwiększenia wiedzy na temat prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami oraz uświadomić, jakie zagrożenia wynikają z niewłaściwego postępowania z bateriami.

 

Zachęcamy szkoły do zgłaszania się do konkursu na stronie  wiecej www.polubbaterie.pl - zakładka Konkurs.

 © 2019 REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.