baner ELEKTROKARAWANA

ELEKTROKARAWANA – PRZYSTANEK DRUGI - TORUŃ


Zapraszamy na III edycję Targów Turystycznych „WYPOCZYNEK" 2013, połączonych z Toruńskim Festiwalem Smaku. Naszymi partnerami są Targi Toruńskie Sp. z o.o., Centrum Targowe Park oraz Elektro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A i firma Remondis Electrorecycling Sp. z o.o.

Czekamy na Państwa
16 marca 2013r. w godz. 10.00 – 17.00
17 marca 2013r . w godz. 10.00 – 17.00

Centrum Targowe „PARK" w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 3.

Każdy, kto przyniesie zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny otrzyma kupon uprawniający do odbioru roślin ozdobnych, ziół lub nasion kwiatów. Punkt zbiórki ustawiony zostanie w parku, przed wejściem do hali targowej.

Za 1 oddany sprzęt – 1 tuja lub 1 zioło do używania w kuchni lub cebulki kwiatów albo opakowanie nasion, dla tych którzy przyniosą dużo elektroodpadów – dodatkowo torba na zakupy.

Udzielać będziemy również porad, konsultacji i informacji na temat postępowania z ZSEE, czyli zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Przede wszystkich chcemy edukować dzieci, młodzież i dorosłych jak bezpiecznie dla własnego zdrowia oraz dla środowiska wypoczywać. Eksponowana będzie wystawa edukacyjna „Elektroodpady - Proste Zasady".

Zapraszamy również rodziny z dziećmi do odwiedzenia naszego stoiska w hali. Podczas targów będziemy bawić, edukować i promować ekologiczne zachowania na wakacjach i wyjazdach rodzinnych. Najmłodszych zapraszamy na warsztaty plastyczne, gry planszowe, trochę starszych na poznanie znaków ekologicznych na towarach i produktach żywnościowych oraz gry i zabawy umysłowe.

Dla wszystkich uczestników drobne nagrody i upominki.

Program

10.00 – 12.00 Gry i zabawy umysłowe – krzyżówki, łamigłówki, rebusy, z hasłami dla młodzieży i dorosłych. Zabawy umysłowe związane z edukacją w zakresie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. 
12.00 – 15.00 „Eko-sztuka" czyli sztuka z recyklingu. Warsztaty plastyczne, w których podstawowym materiałem będą odpady, głównie opakowania po artykułach spożywczych, makulatura i farby. Warsztaty wyzwalające wyobraźnię uczestników przeznaczone będą dla dzieci w wieku 6 – 12 lat.
15.00 – 17.00  „EKO znaki" – edukacja konsumencka - warsztat kształtujący świadomość konsumencką poprzez zabawę w rozróżnianie znaków i certyfikatów ekologicznych oraz ich dopasowywanie do różnych produktów codziennego użytku. Upowszechnianie ekologicznych certyfikatów obiektów wypoczynku. Warsztat skierowany jest do dzieci od 7 lat i młodzieży.
„Wszystko GRA" – „podłogowe" gry planszowe. Plansza o wymiarach 3,5mx3,1m, podzielona na różnokolorowe pola odpowiadające pytaniom zadawanym przez prowadzącego grę. Ruchy uczestników powodowane są poprzez rzut dużą kostką i udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące prawidłowego postępowania z elektroodpadami. Poprawne odpowiedzi poprowadzą graczy do mety. Gra przeznaczona dla dzieci w wieku 4 – 8 lat.


Podczas targów WYPOCZYNEK '2013 realizujemy kampanię edukacyjną pod nazwą „ELEKTROODPADY – PROSTE ZASADY w zakresie właściwego postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE), czyli elektroodpadami.

Elektroodpady, czyli...

Urządzenia, które działały zasilane prądem, bateriami lub z użyciem pola magnetycznego.

Dlaczego nie należy wyrzucać ich do kosza?

Elektrośmieci to niebezpieczna dla zdrowia ludzi i środowiska grupa odpadów. Ale to także sprzęty, które mogą być cennym źródłem surowców nadających się do powtórnego wykorzystania – przy odpowiednim i ekologicznie bezpiecznym przetworzeniu.

Producenci, dystrybutorzy i importerzy sprzętu elektrycznego zobowiązani są do poinformowania klientów o skutkach, jakie dla środowiska i zdrowia ludzi niesie obecność niebezpiecznych substancji zawartych w elektroodpadach oraz do umieszczenia na opakowaniach odpowiedniego oznaczenia (symbol przekreślonego kontenera na odpady), jednak w praktyce nie każda firma to robi. Na konsumentach zaś ciąży obowiązek segregacji elektroodpadów i oddawania ich w miejsca do tego uprawnione.

Wiele urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych jest zrobionych z materiałów, elementów i podzespołów, które mogą zawierać substancje niebezpieczne. Wiele z substancji używanych w urządzeniach elektronicznych to trucizny i związki rakotwórcze. Na przykład wyłączniki czy podświetlacze zawierają rtęć, różne części podzespołów elektronicznych mają stopy lutownicze na bazie ołowiu. Jedna guzikowa bateria, jaką wkładamy np. do zegarka, może zanieczyścić około 1m3 gleby i około 400 litrów wody. Jeden odbiornik telewizyjny wrzucony do jeziora jest w stanie zniszczyć ekosystem na wiele lat.

Jeśli wyrzucimy chociażby małą świetlówkę na śmietnik, możemy otrzymać karę grzywny w wysokości nawet 5. 000 zł, ale znacznie poważniejsze zagrożenie stworzymy dla własnego zdrowia wdychając np. rtęć z rozbitej świetlówki.
Elektroodpady zawierają więcej szkodliwych związków chemicznych takich jak: kadm, związki bromu, siarczan baru, chrom czy PCB (polichlorowane bifenyle) - wyjątkowo niebezpieczne, rakotwórcze związki, występują w niektórych rodzajach urządzeń z transformatorami.

Niebezpieczne substancje w powszechnie używanych sprzętach czy urządzeniach:

  • izolacja kabli elektrycznych zawiera polichlorek winylu (PCW)
  • układy chłodzące lodówki i ich izolacje mogą zawierać niebezpieczne dla środowiska freony
  • tworzywa sztuczne zawierają związki bromu zmniejszające ich palność
  • lampy kineskopowe mają szczególnie niebezpieczne substancje jak arsen, ołów, kadm, chrom, miedź, nikiel, rtęć, cynk
  • baterie zawierają dwutlenek manganu, żelazo, cynk, grafit, chlorek amonowy, miedź, wodorotlenek potasu, rtęć, nikiel, lit, kadm i rtęć.

Nowoczesne zakłady przetwarzania zużytego sprzętu dysponują nowoczesną technologią do unieszkodliwiania niebezpiecznych substancji, dlatego tak ważne jest aby elektroodpady trafiały właśnie do nich.

Dlaczego recykling?

Elektroodpady oprócz substancji niebezpiecznych zwierają również elementy nadające się do ponownego przetworzenia, stanowiące źródło cennych surowców. Materiały pochodzące z odzysku odpadów elektrycznych można ponownie wykorzystać do produkcji nowych urządzeń. Obudowa lodówki na przykład wykonana jest z tworzywa, które można przetworzyć na kołpaki do samochodów lub inne elementy maszyn i urządzeń. Szkło, wolfram i aluminium pochodzące ze zużytych świetlówek można ponownie wykorzystać w hutach.

Dzięki recyklingowi drugie życie zyskują kable i przewody elektryczne, z których odzyskuje się miedź i tworzywo sztuczne. Z przetopionej miedzi produkowane są nowe elementy miedziane, a z tworzywa sztucznego powstaje granulat do produkcji np. plastikowych doniczek. Z zasilaczy do komputera natomiast uzyskuje się frakcje, z których w kolejnych etapach otrzymuje się metale szlachetne. Aż 90% substancji pochodzących ze zużytych świetlówek odzyskuje się i ponownie przetwarza, aż 56% części ze starego telewizora też nadaje się do ponownego przetworzenia.

A więc gdzie z elektroodpadami?

Masz prawo kupując nowe urządzenie zostawić nieodpłatnie w sklepie urządzenie zużyte, czyli np. kupując pralkę możesz oddać pralkę dowolnego producenta i typu, a sprzedawca ma obowiązek ją przyjąć w ilości 1:1, czyli nie ma obowiązku przyjęcia np. dwóch telewizorów, gdy kupujesz jeden.
Możesz pozostawić zepsuty lub uszkodzony sprzęt elektryczny lub elektroniczny w serwisie jeśli naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna.
Musisz oddać ZSEE do wyznaczonych punktów zbiórki. Gminy mają obowiązek informowania mieszkańców o istniejących, stałych bądź okolicznościowych punktach zbiórki ZSEE. Mają też obowiązek takie punkty uruchomić. Tu oddajesz sprzęt bezpłatnie!
Wyrzucaj elektroodpady do specjalnie oznaczonych pojemników. Obecnie producenci mają obowiązek umieszczania na produktach bądź opakowaniach symbolu graficznego (przekreślony kosz) informującego o zakazie wyrzucania danego produktu do ogólnego śmietnika.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program „Elektroodpady proste zasady" dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 © 2019 REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.