Działamy nie od wczoraj. Wiedza i doświadczenie.

 

W Polsce REMONDIS prowadzi działalność od 18 lat. Obecnie przedsiębiorstwo działa w 41 miastach, osiąga roczne obroty rzędu 800 mln złotych i zatrudnia ponad 2000 pracowników. Poniżej przedstawiono w skrócie historię spółki Remondis Electrorecycling.

 

1990   Utworzenie działu elektrorecyklingu i stworzenie pierwszego centrum recyklingu w Selm (Niemcy).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1992   Utworzenie RETHMANN Electrorecycling GmbH.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1993   Rozwój, budowa i oddanie do użytku linii do demontażu urządzeń chłodniczych i kineskopów.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1995   Otwarcie zakładu przetwarzania w Berlinie (automatyczna linia do demontażu urządzeń chłodniczych).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1996   Przejęcie 50% udziałów w instalacji do demontażu urządzeń chłodniczych Thyssen Dück w Baar-Ebenhausen (Niemcy).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1998   Budowa automatycznej niszczarki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Berlinie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2002   Modernizacja linii demontażu urządzeń chłodniczych w Selm oraz remont instalacji do demontażu sprzętu chłodniczego w Baar-Ebenhausen. Obie instalacje zostały dostosowane do najnowszych wytycznych i wymagań prawnych.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2003   Modernizacja instalacji do demontażu urządzeń chłodniczych w Berlinie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2003   Uruchomienie instalacji do demontażu kineskopów w Selm.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2003   Nabycie dodatkowych 30% udziałów w instalacji demontażu urządzeń chłodniczych w Baar-Ebenhausen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2004   Zakup pozostałych 20% w instalacji chłodniczej w Baar-Ebenhausen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005   Zmiana nazwy na REMONDIS Electrorecycling GmbH.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2005   Zakup terenu w Neumünster przez RWE Umwelt AG.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2006   Przejęcie w Niemczech spółki RWE Umwelt wraz 3 instalacjami do przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym instalacja do przetwarzania świetlówek w Strausberg).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2006   Utworzenie spółki REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. odpowiedzialnej za rozwój branży w Polsce.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2007   Otwarcie w Łodzi najnowocześniejszego zakładu przetwarzania w Polsce.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2007   Zakup francuskiego przedsiębiorstwa TCMS zajmującego się przetwarzaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2007   Z firmą UFH w Austrii podpisano umowę joint venture dot. budowy instalacji do przetwarzania urządzeń chłodniczych.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2009   Otwarcie nowoczesnej instalacji do przetwarzania urządzeń chłodniczych UFH RE-cycling w Kematen (Austria).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2009   Budowa nowego centrum demontażu w Saint Thibault we Francji, gdzie rocznie przetwarzane jest blisko 40.000 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2009   Zakup Electro-System Organizacji Odzysku Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010   Zakup terenu i rozwój Zakładu Przetwarzania w Błoniu, który posiada m.in. instalację do przetwarzania sprzętu chłodniczego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012   Uruchomienie nowoczesnej instalacji do przetwarzania sprzętu chłodniczego w Błoniu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2013   Uruchomienie instalacji do sortowania baterii w Łodzi.

   bild_11
   ost Otwarcie centrum recyklingu w

   Łodzi, 12-06-2007.

   bild_12
   ost Instalacja do demontażu TV i

   monitorów oraz do rozdziału szkła

   kineskopowego w zakładzie

   przetwarzania w Łodzi.
   bild_13
   ost W zakładach przetwarzania

   REMONDIS Electrorecycling rocznie

   przetwarzanych jest ponad

   140.000 t odpadów.© 2017 REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.