REMONDIS Electrorecycling

Baterie

Wprowadzający baterie | Zbierający baterie

Wprowadzający baterie i akumulatory

Wprowadzającym do obrotu baterie lub akumulatory jest przedsiębiorca, który:

 • prowadzi działalność gospodarczą związaną z wprowadzaniem do obrotu po raz pierwszy na terytorium kraju baterii lub akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach 
 • prowadzi działalność związaną z importem lub wewnątrzwspólnotowym nabyciem baterii i akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej
 • zlecił wytworzenie baterii lub akumulatorów i którego oznaczenie zostało umieszczone na bateriach i akumulatorach

REMONDIS Electrorecycling jako podmiot pośredniczący realizuje obowiązki Wprowadzającego wynikające z Ustawy o bateriach i akumulatorach:

 • zorganizowanie zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz właściwego gospodarowania zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami
 • zawarcie wymaganych ustawowo umów ze zbierającym oraz zakładem przetwarzania
 • osiągnięcie wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów
 • przygotowanie sprawozdań wymaganych ustawowo od Wprowadzających baterie oraz akumulatory
 • organizacja publicznych kampanii edukacyjnych
 • pomoc merytoryczna w zakresie rejestracji BDO oraz przepisów dotyczących obowiązków ciążących na Wprowadzającym
 • pomoc w zakresie zapewnienia odbioru zużytych baterii oraz akumulatorów
 • atrakcyjne warunki finansowe oraz zakres współpracy dostosowany do działalności Klienta

Zapewniamy:

 • dostęp do platformy internetowej w celu sporządzania raportów o wprowadzanych bateriach i akumulatorach
 • wsparcie dla wprowadzających sprzęt i opakowania
 • przekazywanie na bieżąco informacji o zmianach w przepisach związanych z tematyką baterii

Zaufało nam już blisko 600 klientów!
> Dołącz do nas

Zbierający baterie

REMONDIS Electrorecycling oferuje firmom profesjonalnie zbierającym zużyte baterie i akumulatory:

 • odbiór odpadów na terenie całego kraju
 • atrakcyjne warunki finansowe
 • krótkie terminy płatności i gwarancję finansowania
 • kontenery, pojemniki i pudełka do zbierania baterii i akumulatorów
 • wsparcie wybranych działań edukacyjnych
 • doradztwo w zakresie gospodarki odpadami