REMONDIS Electrorecycling

Zakłady przetwarzania

Zakłady przetwarzania REMONDIS Electrorecycling wyposażone są w nowoczesne technologie do przetwarzania sprzętu chłodniczego, telewizorów i monitorów oraz sprzętu mało i wielkogabarytowego. Jako jedne z nielicznych w Polsce posiadają pozwolenie zintegrowane na przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wdrożyły i certyfikowały systemy Zarządzania Jakością zgodnie z DIN EN ISO 9001:2015 oraz Zarządzania Środowiskowego zgodnie z DIN EN ISO 14001:2015 i uzyskały certyfikaty potwierdzające, że spełniają wymagania normy DIN EN ISO 50001:2011 w odniesieniu do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Klientom gwarantują:

 • prawidłową rejestrację i bezpieczny transport zużytego sprzętu elektrycznego przez certyfikowanych przewoźników
 • udokumentowanie przyjęcia i ważenia
 • sortowanie elektroodpadów na odpowiednie grupy rodzajowe
 • usunięcie substancji szkodliwych i ich wstępne unieszkodliwienie zgodnie z zasadami ochrony środowiska
 • profesjonalne zarządzanie przepływem materiałów i procesem przetwarzania
 • dokumentację potwierdzającą przetworzenia sprzętu.

Zakład przetwarzania w Błoniu k. Warszawy

 • Rozpoczęcie działalności w 2012 roku
 • Pozwolenie zintegrowane na przetworzenie 35 000 Mg elektroodpadów rocznie

Rodzaje instalacji:

 • Instalacja do automatycznego przetwarzania urządzeń chłodniczych
 • Instalacja do usuwania czynnika z urządzeń chłodniczych
 • Linia do demontażu TV i monitorów
 • Linia do ręcznego demontażu małych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • Linia do ręcznego demontażu wielkogabarytowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • Linia do manualnego sortowania baterii i akumulatorów

Zakład przetwarzania w Łodzi

 • Rozpoczęcie działalności w 2007 roku
 • Pozwolenie zintegrowane na przetworzenie 35 000 Mg elektroodpadów rocznie

Rodzaje instalacji:

 • Instalacje do usuwania czynnika z urządzeń chłodniczych
 • Instalacja do półautomatycznego sortowania baterii i akumulatorów
 • Linia do demontażu TV i monitorów wraz z instalacją do automatycznego rozdziału szkła kineskopowego
 • Linia do ręcznego demontażu małych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • Linia do ręcznego demontażu wielkogabarytowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Surowce wtórne

REMONDIS Electrorecycling łączy technologię i kompetencje w indywidualne rozwiązania precyzyjnie dostosowane do wymagań i potrzeb klientów. Dzięki nowym technologiom odzyskujemy doskonałej jakości surowce wtórne pochodzące ze zużytego sprzętu. Do naszych długoletnich odbiorców należą wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, takie jak: huty żelaza i aluminium, odlewnie żeliwa czy zakłady przetwarzające tworzywa sztuczne.

Frakcje powstające w procesie przetwarzania urządzeń chłodniczych:

Aluminium
Złom żelazny
Tworzywa sztuczne
Pianka PUR – granulat