REMONDIS Electrorecycling

Kontakt

REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. 
ul. Zawodzie 18 
02-981 Warszawa 

KRS: 0000208776
NIP: 631-22-89-539 
REGON: 276730380 
Numer rejestrowy BDO: 000002864 
Kapitał zakładowy: 1.751.250 zł w całości opłacony

Centrala Zarządu
REMONDIS Electrorecycling Sp. z  o.o.
ul. Ekologiczna 2
05-870 Błonie

Tel.: +48 22 755 62 24  
Fax: +48 22 205 04 06
Email: blonie@remondis.pl

Formularz kontaktowy


    Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego dot. przetwarzania danych osobowych do celów kontaktowych (formularz kontaktowy), która znajduje się: RODO