REMONDIS Electrorecycling

Jak postępować ze zużytymi bateriami – film edukacyjny

25 stycznia, 2022

Film przedstawia prawidłowe postępowanie ze zużytymi bateriami. 

Baterie są powszechnie wykorzystywanym źródłem energii. Zachodzą w nich skomplikowane procesy chemiczne, w których udział biorą toksyczne pierwiastki. Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka, stwarzają zawarte w bateriach metale ciężkie. Pamiętajmy, baterie to odpady niebezpieczne. Należy je zbierać selektywnie, tzn. nie wolno ich mieszać z innymi odpadami a następnie zebrane selektywnie baterie i akumulatory należy wrzucać do specjalnych pojemników lub oddać do punktu zbierania

Prześledźmy drogę takiej baterii: