REMONDIS Electrorecycling

Wymień stare urządzenie na roślinę do sadzenia

20 września, 2022

W sobotę 1 października 2022 w godz. 9.00-14.00 odbędzie się po raz kolejny akcja pod hasłem „Wymień stare urządzenia na roślinę do sadzenia”. Tym razem akcja w odsłonie jesiennej. 

Zbiórka będzie miała miejsce w Skierniewicach przy ulicy Rawskiej 58 (parking żłobka miejskiego Iskierka). Każdy mieszkaniec w zamian za przyniesiony zużyty sprzęt oraz baterie otrzyma punkty, a te wymieni na wybrane sadzonki roślin. Sadzonki roślin są eko-nagrodą za prawidłową postawę i wzorowe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami. 

Informacja o zbiórce

Najważniejszy jest jednak aspekt edukacyjny, czyli uświadamianie mieszkańców, że tego typu odpadów nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci i należy z nimi postępować w odpowiedni sposób. Musimy pamiętać, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan środowiska naturalnego. Dlatego elektroodpady powinny trafiać do właściwych punktów zbierania, a potem do zakładów przetwarzania zużytego sprzętu, gdzie zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. 

REGULAMIN ZBIÓRKI

Zapraszamy do udziału!